Du har frit leverandørvalg

Lymfødem og venøs lidelse/insufficiens er en varig tilstand, og derfor har du ret til at få udleveret kompressionsstrømper og andre hjælpemidler gratis af din kommune efter Servicelovens §112.

I henhold til Serviceloven §112, stk. 3 er der frit leverandørvalg, hvilket giver dig retten til selv at bestemme, hvor du vil købe dine kompressionsstrømper – også selvom der måtte stå en anden leverandør på bevillingen.

Hvem kan få en bevilling?
Kommunen yder støtte til hjælpemidler til personer med en varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne:

  • når hjælpemidlet i væsentlig grad kan afhjælpe de varige følger af den nedsatte funktionsevne
  • når hjælpemidlet i væsentlig grad kan lette den daglige tilværelse i hjemmet
  • når hjælpemidlet er nødvendigt for, at den pågældende kan udøve et erhverv

Ved en varig lidelse (f.eks. hævede ben, lymfødem, brystfjernelse og slidgigt) der kræver et hjælpemiddel, kan du henvende dig til din praktiserende læge eller lymfeterapeut, som kan være dig behjælpelig med at lave en ansøgning til kommunen om bevilling. Du kan også gå på Borger.dk og søge på “Kropsbårne hjælpemidler” og selv udfylde en digital ansøgning med NEM ID.

Når du har modtaget din bevilling, tager du den med til din tidsaftale her i klinikken. Når dine kompressionsstrømper er udleveret, sender vi regningen direkte til din kommune.