Om os

KERNERFORTÆLLING OM SPECIALBANDAGER.DK:

Specialbandager.dk – fordi en strømpe ikke bare er en strømpe.

Hos Specialbandager.dk arbejder vi hver eneste dag for at give mennesker med lymfødem og venøst ødem en bedre hverdag med større livskvalitet. Det gør vi ved at levere specialfremstillede kompressionsprodukter, der er målrettet lige netop den behandling, som den enkelte patient har brug for. Det kræver præcis vurdering, opmåling, kontrol, tilpasning og personlig rådgivning med respekt for det menneske, vi hjælper. Derfor er faglighed grundstenen i alt, hvad vi gør. Vi ønsker at sætte standarden for, hvad der er de bedste løsninger inden for kompressionsbehandling – kun bedre end bedst er godt nok for os. Og derfor har vi konstant fokus på at uddanne, udvikle og udfordre os selv, branchen og de behandlere, vi samarbejder med. Det har vi gjort siden 2004, hvor sygeplejerskerne Lise-Lotte Ettrup og Jens Ettrup grundlagde Specialbandager.dk. Og det vil vi blive ved med, så vi fortsat kan være anerkendt som Danmarks mest kompetente leverandør af kompressionsløsninger. Sådan gør vi en forskel. For den enkelte patient, der får et bedre liv. For behandleren, der får bedre muligheder for at behandle patienten. Og for samfundet, som sparer ressourcer, der så kan gøre gavn andre steder. En strømpe er nemlig ikke bare en strømpe.

VISION:

I arbejdet på at øge og sikre livskvaliteten for personer med lymfødem og venøst ødem, vil vi fastholde og udbygge vores position som Danmarks mest kompetente leverandør af kompressionsløsninger.

Vi vil, gennem oplysning, kompetenceudvikling og vejledning, tilskynde til og være frontløber i arbejdet for branchens udvikling af Best-Practise-standarder.

Vi vil tiltrække og fastholde de bedste og mest engagerede medarbejdere i et ambitiøst og rummeligt arbejdsmiljø, hvor der skabes mulighed for både faglig og personlig udvikling.

Vi vil være anerkendte for at drive vores virksomhed med ansvarlighed og succes, og hvor alle tager både individuelt og fælles ansvar for trivsel og arbejdsglæde i hverdagen.

MISSION:

Som Danmarks mest kompetente udbyder indenfor kompressionsløsninger, øger og sikrer vi hver dag livskvaliteten for personer med lymfødem og venøst ødem.

Kerneværdierne er grundlaget for vores kultur og syn på os selv og omverden og er dybt forankret i den måde, vi interagerer på i alle situationer – både internt og eksternt.

VORES KERNEVÆRDIER:

FAGLIGHED 

Faglighed er grundstenen i alt, hvad vi foretager os. Det er gennem vores faglighed, at vi, uanset hvor i organisationen vi befinder os og hvilke kompetenceområder vi beskæftiger os med, opbygger troværdighed og respekt omkring vores arbejde. Vi gør os konstant umage for at blive dygtigere til det vi gør

FOKUS

Vi er fokuserede og koncentrerer således vores daglige energi omkring de mål, vi sætter os, vores nøgleaktiviteter, og den værdiskabelse, som vi har sat os for at levere. Det betyder, at vi er i stand til at ”holde snuden i sporet”, men også at vi konstant har fokus på at foretage bevidste og kvalificerede fravalg eller relevante og kvalificerede tilvalg, i arbejdet mod at nå de til en hver tid fastsatte mål.

DYNAMIK

Alt er i evig forandring. Derfor er vi dynamiske i vores adfærd. Det betyder, at vi udviser åbenhed, kreativitet, agilitet og fleksibilitet i vores tilgang til vores arbejde og verden omkring os. Selv om retningen og målene for vores arbejde er sat, er vi opmærksomme på, at de værktøjer, der skal til for at nå disse mål, skal kunne justeres eller endog udskiftes undervejs, når det viser sig nødvendigt

HANDLEKRAFT

Vores handlekraft udspringer af ansvarlighed for fællesskabet og tillid til og respekt for hinanden. Vi ved hvem vi er, hvor vi skal hen og hvilke pligter og beføjelser vi har – både som individer og som organisation. Derfor kan vi reagere med beslutsomhed og mod, når det gælder. Gennem vores handlekraft er vi effektive og resultatorienterede