Udlevering af mål

Vi tager dine personlige oplysninger seriøst!

Ingen pligt til at udlevere mål på specialfremstillede kompressionsstrømper

Det er vores oplevelse, at visse aktører i branchen er af den opfattelse, at vi har en pligt til at udlevere de af os foretagne patientopmålinger. Opmålinger der især foretages med henblik på specialfremstilling af kompressionsstrømper.

Opmålingerne er foretaget af vores kompetente og kvalificerede medarbejdede. Opmålingerne er indtastet og opbevares på betryggende vis i vores databaser. En korrekt og kvalificeret opmåling kræver en betydelig erfaring og indsigt; noget som vores medarbejdere besidder.

Opmålinger tilhører utvivlsomt den, der har foretaget opmålingen, dvs. Specialbandager.dk (jf. blandt andet Markedsføringslovens § 19). En pligt til at udlevere opmålingerne til andre forudsætter derfor, at der i lovgivningen skulle være en sådan udtrykkelig pligt. Dette er ikke tilfældet.

Specialfremstillede strømper er omfattet af bekendtgørelsen om medicinsk udstyr. Specialfremstillede strømper er i bekendtgørelsens forstand ”medicinsk udstyr efter mål” (jf. § 1, nr. 4). Det er i bekendtgørelsen meget specifikt oplistet, hvad vi skal oplyse om eller udlevere til andre.  Patienters mål fremgår ikke af denne oplistning (se bilag viii til bekendtgørelsen), og derfor er der utvivlsomt ingen pligt for os til at udlevere sådanne mål til andre.

Advokat (LL.M) Michael Thiesen
Bestyrelsesformand