Du HAR frit leverandørvalg

Du HAR frit leverandørvalg

Du har frit leverandørvalg

Mange patienter afvises, når de ønsker et andet hjælpemiddel end det, som kommunen mener, de skal have. Det er i modstrid med loven om ”det frie leverandørvalg”!

Du har altid krav på at vælge din egen leverandør af dit hjælpemiddel.

I henhold til Serviceloven § 112, stk. 3 er der frit leverandørvalg. Det giver dig retten til selv at bestemme, hvor du vil købe dine kompressionsstrømper – også selvom der måtte stå en anden leverandør på bevillingen.

Læs mere om frit leverandørvalg.

Desuden har du krav på en individuel vurdering

Er din kommune ved at fjerne muligheden for, at du kan få det hjælpemiddel, som du har brugt tidligere, kan du kræve, at din kommune giver dig en konkret og individuel vurdering.

Individuel vurdering af dit lymfødem

Du har krav på en individuel vurdering, hvor kommunen skal forholde sig til din situation og de oplysninger, de har på dig.

Hvis en kommune skærer alle over en kam og vurderer, at alle borgere skal skifte et hjælpemiddel ud med et andet, har du kun mulighed for at klage. Dette kan gøres såfremt, du har fået foretaget en individuel vurdering.

Viser din historik tydeligt, at du har gavn af et bestemt kompressionshjælpemiddel til dit kroniske ødem, som du er tryg ved, er din kommune forpligtet til fortsat at stille dit vante hjælpemiddel til din rådighed. Dette gælder også selvom, kommunen har indgået en aftale med en ny leverandør af kompressionshjælpemidler!

Du kan:

  • Til enhver tid bede din kommune om en individuel vurdering
  • Kontakte din læge eller behandler og få rådgivning

Undgå massekonvertering

Hvis din kommune indgår nye indkøbsaftaler med bestemte leverandører inden for standard kompressionshjælpemidler, kan de konvertere alle kommunens brugere til den nye leverandørs produkt.

Har du fået foretaget en individuel vurdering, der tydeligt fortæller, at du har brug for et andet hjælpemiddel, har du mulighed for at klage over en sådan afgørelse.

Share on LinkedIn Del på LinkedIn
Relaterede nyheder