Principafgørelse 20-22

<strong>Principafgørelse 20-22</strong>

Vedr. Principafgørelse 20-02 fra Ankestyrelsen.

Mange borgere oplever i øjeblikket at få afslag fra kommunen på deres ansøgning på kompressionsprodukter. Dette uagtet, at visse har brugt kompression i årevis. Årsagen for de fleste afslag skal findes i en principafgørelse, som kommunerne skal forholde sig til.

Kort fortalt går Principafgørelse 20-22 fra Ankestyrelsen i juni 2022 på kompression og skelnen mellem behandlingsredskab eller hjælpemiddel. Principafgørelsen er baseret på to sager om tidligere DVT (deep vein trombosis = blodprop i de dybe vener i benene) og erysipelas (roseninfektion), hvor kompression ses som led i behandlingen. I de to nævnte sager anvendes kompressionsmateriale korrekt som behandlingsredskab, men afgørelsen bliver fejlagtigt tolket således at al kompression ses som behandlingsredskab og ikke som et hjælpemiddel, som det jo er, når man taler kompression til kroniske ødemer. Problemet for den enkelte borger opstår, når det kommer til betaling af kompressionsprodukter, for når der er tale om behandling på hospitalerne, er det regionerne, der betaler og hvis det et hjælpemiddel, er det kommunerne, der står med regningen.

Dermed står afviste borgere nu i et ingenmandsland, hvor alternativet er at betale selv eller undvære sine kompressionsprodukter. Standard, og især specialfremstillede, kompressionsprodukter er en dyr affære, hvorfor det er de færreste, der har råd til at betale flere tusinde kroner selv. Konsekvensen for en person med kroniske ødemer, der ikke bruger kompressionshjælpemidler, er risiko for forværring af ødemet og returnering til behandling på hospitalet, som indebærer bandagering døgnet rundt.

Specialbandager.dk er dagligt i kontakt med afviste borgere, som er meget uforstående overfor afslaget og står nu tilbage med en følelse af at være ladt i stikken og ikke vide, hvad de skal stille op. Hos Specialbandager.dk er det eneste vi kan gøre, da afviste ansøgninger på bevillinger er et mellemværende mellem borger og kommune, er at råde borgeren til at klage over afgørelsen og evt. finde hjælp og vejledning hos DALYFO (patientforeningen for lymfødem- og lipødemramte i Danmark), Senfølgerforeningen eller Kræftens Bekæmpelse.

Fra DSFL’s LinkedIn:

Herunder et LinkedIn-opslag fra Dansk Selskab for Fysioterapeutisk Lymfødembehandling, som vi har fået lov at dele:

Dansk selskab for Fysioterapeutisk Lymfødembehandling ser med stor bekymring på konsekvenserne af principafgørelse 20-22 fra Ankestyrelsen om kompressionsprodukter, som kan være enten behandlingsredskaber (udgift betales af region) eller hjælpemidler (betales af kommunen).

I de to sager som principafgørelsen baseres på, er der ikke tale om varige tilstande med kronisk ødem, og da formålet med kompression blev tolket som forebyggende og forbedrende (= behandlende) er kompressionsprodukter i de cases derfor behandlingsredskaber, som skal betales af hospital (region).

Men kompressionsprodukter kan også have et afhjælpende formål (=hjælpemidler), når der er tale om en varig nedsat funktionsevne på grund af på grund af en varig utilstrækkelig funktion af vener eller fraførende lymfekar, og når ødemet er stationært og kronisk, og alle behandlingsmuligheder er udtømte.

Flere kommuner giver aktuelt afslag på bevilling og genbevillinger af kompressionsprodukter med henvisning til principafgørelsen uanfægtet, at borgerne har kronisk lymfødem og ikke kan sidestilles med de cases som er i principafgørelse 20-22. Dermed kommer flere og flere borgere i klemme og må ty til egenbetaling af vigtige hjælpemidler, mange forventes at give op med deraf misligholdelse af deres lymfødem med forværring af ødem og risiko for sår til følge. Regionerne anser ikke kompressionsprodukter til denne patientgruppe for at være et led i behandlingen og har derfor ikke afsat økonomi til betaling af kompressionsprodukterne, som tidligere har været bevilliget under Servicelovens §112.

Ankestyrelsen er anmodet om at præcisere principafgørelsen, men det tager tid og der er dermed ingen løsning lige nu og her.

Dansk Selskab for Fysioterapeutisk Lymfødembehandling arbejder sammen med patientforeningen DALYFO og Dansk Netværk for Lymfødem/Danish Lymphedema Framework på at kortlægge problemets omfang og råbe de rette ansvarlige aktører op på vegne af borgerne med kronisk lymfødem.”

Link til Ankestyrelsen og principafgørelsen:

https://ast.dk/afgorelser/principafgorelser/find-principafgorelse#/a/44ce18d9-14ed-4b6d-949b-37ba605b1bd4

Share on LinkedIn Del på LinkedIn
Relaterede nyheder